Faaliyet Alanlarımız

Çevre mühendisliği ve tersine mühendislik konularında müşterilerimize danışmanlık, projelendirme ve uygulama hizmeti sunmaktayız

Çalışma sahamıza giren tüm projelerimizde, saha etütlerinden başlayan haritalandırma ve jeolojik etütler, fizibilite, avan ve uygulama projeleri hazırlanması, yapım ve işletme aşamalarına kadar gereken tüm mühendislik hizmetlerinin yanı sıra yap-işlet veya  yap-işlet-devret modeli ile proje finansmanı sağlıyoruz.

 

Çalışma sahalarımız;

Su

 • Şehir ölçekli konvensiyonel içme suyu arıtma tesisleri

 • Paket evsel ve endüstriyel su arıtma tesisleri

 • Endüstriyel proses suyu hazırlama tesisleri

 • Yeraltı, yüzey suyu ve deniz suyu arıtıma sistemleri

 

Atıksu arıtımı

 • Şehir ölçekli evsel atıksu arıtma tesisleri

 • Paket evsel atıksu arıtma sistemleri

 • Endüstriyel atıksu arıtma ve geri kazanım tesisleri (MBR, MBBR, SBR)

 • Gri su arıtma sistemleri

 

 • Katı atık

 • Entegre katı atık bertaraf tesisleri 

 • Ambalaj atıkları ayırma tesisleri

 • Kompost tesisleri

 • Depolama alanlarının rehabilitasyonu

 

Yenilenebilir enerji

 • Biyogaz tesisleri

 • Fotovoltaik uygulamalar

 • Rüzgar enerjili arıtma sistemleri

 • Biyohücre depolama sistemleri

 • Biokütle enerjisi