İTÜ Teknokent Şubemiz

Norm Çevre, olarak bilgi ve deneyimlerimizi teknoloji ile birleştirerek gelecek nesillere taşımak için AR-GE ve ÜR-GE konusundaki çalışmalarımızı, bilimin beşiği olan İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Arı Teknokent bünyesinde faaliyete geçirdiğimiz  şubemizde yürütmekteyiz.

Günümüz koşullarında yurtiçi ve yurtdışında rekabet edebilen bir firma olmanın gereği olarak bünyemizdeki 12 kişilik mühendis ekibimizle, İTÜ ve Dumlupınar Üniversitelerindeki  değerli  akademisyenlerimizle birlikte çalışarak yenilenebilir enerji ve çevre alanında yeni teknolojiler ve teknikler geliştirerek patentli ürün ve sistemler üzerinde çalışmaktayız.

Dünya çapındaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, bunların yenilenebilir enerji kaynakları ile kullanılmasına olanak sağlayacak yeni sistemlerin tasarlanmasına özen gösteriyoruz.

Üretim proseslerindeki gelişmelere bağlı olarak, arıtma proseslerinde ortaya çıkan yeni gereksinimler, ÜR-GE faaliyetlerimizi şekillendirmektedir.