Kilometre Taşları

Alka A.Ş. Gebze Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi

Norm Çevre’nin ilk projesi

 

Çevko Ambalaj Atıkları Geri Kazanım Sistemi Fizibilite Çalışması

Türkiye Katı Atık Yönetim Sistemi’nin kurulmasına öncülük eden proje

 

Bakıköy Belediyesi Geri Kazanım Tesisi

Türkiye’nin ilk Ambalaj Malzemeleri Geri Kazanım Tesisi

 

Hassas Bölgelerde En Uygun Arıtma Teknolojisi

Uluslararası finans desteği ile yapılan, Türkiye’de Hassas Bölge Kavramını gündeme getiren proje

 

Bodrum Yarımadası Katı Atık Yönetim Sistemi Projesi

Avrupa Topluluğu finansman destekli entegre katı atık yönetim sistemi projesi

 

Yenipazar Belediyesi Evsel Atıksu Arıtma Tesisi

Norm Çevre’nin kamu için yaptığı ilk atıksu projesi

Afganistan Kabil HQ-ISAF Evsel Atıksu Arıtma Tesisi

İlk yurtdışı atıksu arıtma tesisi yapım işi

 

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi

Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi

 

Kilis Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi Geri Kazanım Projesi

 

Avşa Adası Deniz Suyundan İçme Suyu Temini Projesi

Türkiye’de yapılan ilk desalinasyon projesi

 

Gelibolu Belediyeler Birliği Katı Atık Depolama Alanı Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi