Proje Finansmanı

Arıtma, geri kazanım ve yenilenebilir enerji tesisleri, kamu kurumları ya da özel sektör firmaları için oldukça maliyetli yatırımlardır. Üstelik, bu tesislerin faydalı ömrü içindeki işletme maliyetlerinin ilk yatırımdan çok daha yüksek olduğu düşünüldüğünde, söz konusu tesislerin, tecrübeli ve uzman ekipler tarafından en ekonomik şekilde işletilmeleri daha da önem kazanıyor.

Çevre koruma projelerinde yatırımcı rolü üstlenerek, uluslararası çözüm ortaklarımızla birlikte  “sıfır yatırım maliyetli tesis”  modelini geliştirdik.

Bu model çerçevesinde, kurulacak tesisin projelendirilmesini ve “anahtar teslim” imalatını kendi finansal imkanlarımızla gerçekleştirerek hizmet verdiğimiz kurumları yatırım maliyetinden kurtarıyoruz. Tesisin işletilmesini de yap-işlet ya da yap-işlet-devret modellerinden biriyle üstleniyoruz.

Bu iş modeli müşterilerimize bir çok avantaj sağlamaktadır.

  • “sıfır” ilk yatırım finansmanı,
  • % 100 performans sorumluluğunun tarafımızca üstlenilmesi,
  • Müşterinin kendi uzmanlık alanı dışındaki işlerden çekilmesi sebebiyle maliyet tasarrufu,
  • Yönetimi tecrübe ve bilgi birikimi gerektiren çevre tesislerinin yasal gereklere uygun ve en yüksek verimle, uzman bir firma tarafından işletilerek, müşterinin problemsiz bir işletme sahibi olması.