Su ve Geri Kazanım Projeleri

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Garp Linyitleri İşletmesi Yeraltı Suyu ve Kuyu Suyu Arıtma Tesisi Uygulama

Proje Yeri: Kütahya - Tavşanlı

Proje Sahibi: TKİK Garp Linyitleri İşletmesi

Verilen Hizmet: Tasarım

Proje Ortağı: Tübitak