Su ve Geri Kazanım Projeleri

Yeri Proje / Müşteri Verilen Hizmet Proje Ekibi Proje Ortağı
Kütahya - Tavşanlı TKİK Garp Linyitleri İşletmesi Tasarım Tübitak

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Garp Linyitleri İşletmesi Kütahya Tavşanlı tesisi işletmesinden kaynaklanan atıksuların arıtılması ve geri kazanımı amacıyla bir tesis tasarlanmıştır. 6500 m3/gün kapasiteli tesise ait proses, mimari, mekanik, statik, elektrik uygulama projeleri, teknik şartnameleri, keşif ve metraj cetvelleri hazırlanmıştır. Tesis kapsamında dengeleme ve terfi havuzu, hızlı ve yavaş karıştırma havuzları, kimyasal çöktürme havuzları, ham ve arıtılmış su depoları, pompa odası, idari bina ve geri kazanım sistemlerinin bulunduğu filtrasyon binası ve çamur susuzlaştırma binası projelendirilmiştir.

Norm Çevre Norm Çevre
Norm Çevre Norm Çevre
Norm Çevre Norm Çevre