Tersine Mühendislik

Norm Çevre olarak,  endüstriyel tesislerin tüm üretim süreçlerini sondan başa doğru değerlendirerek tesisin güncel mühendislik projelerinin yeniden hazırlanmasında tersine mühendislik hizmetleri sunmaktayız.

Tersine mühendislik becerilerimizle mevcut üründen veya tesisten, projeye doğru geriye giderek, akıllı proses akım şemalarının (P&ID) oluşturulması, yapıların 3 boyutlu lazer taramalarının yapılarak mevcut tesisin katı modele çevrilmesi projelerini  gerçekleştirmekteyiz.

Tersine mühendisliğin en önemli faydası,  tesislerdeki üretim süreçlerinin akıllandırılmasıdır. Böylece kaybolan ya da yalnızca kişisel deneyimlerle saklanan bilgilerin yeniden analiz edilerek kayıt altına alınması, yeni bir veri tabanı yaratılması sağlanır. Ayrıca işletmelerin sürdürülebilirliğine ve geliştirilmesine katkıda bulunulmakta, tamir ve bakım gibi ihtiyaçları, insan hatasından arındırılarak giderilmektedir.

Tersine Mühendislik çalışmaları sonunda P&ID, genel yerleşim, tesisat, borulama, mekanik, inşaat, elektrik gibi detayların şemalandırılması, bu şemaların üstündeki tüm bileşenlerin ve süreçlerin dijital ortama aktarılarak otomasyon sistemlerinde kullanılabilir hale getirilmesi, ERP ve SAP gibi sistemlere entegrasyonunun sağlanması mümkün olabilmektedir.

 

SEVESO DİREKTİFİ NEDİR ?

18 Ağustos 2010 yılında, 27676 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren     “Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Yönetmeliği” tesis dahilinde üretim, depolama ve/veya satış amacıyla tehlikeli maddeleri bulunduran kuruluşlarda, büyük endüstriyel kazaların önlenmesi, doğabilecek kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en düşük seviyeye indirilebilmesi, etkili ve sürekli bir korunmayı ve risk yönetimini sağlamak amacıyla alınması gereken tüm önlemlerin belirlenmesini zorunlu hale getirmektedir.

 

SANAYİİ KURULUŞLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Çevre bakanlığına bildirim yapmak

- Büyük kaza önleme politikasını oluşturmak

- Güvenlik raporu hazırlamak

- Büyük kazalar hakkında yetkili otoritelere bilgi vermek

- Dahili ‘’Acil Durum Plan’’ larını hazırlamak

- Halkın ulaşımına açık olacak bilgi için prosedür oluşturmak